Basisonderwijs

De resultaten van uw kind vallen tegen, of u maakt zich zorgen over de stap naar het voortgezet onderwijs? Het kan ook dat uw kind moeite heeft met bepaalde onderdelen van bijvoorbeeld, taal, spelling, begrijpend lezen of rekenen.
Wanneer achterstanden ontstaan bij leerlingen is het handig dat leerlingen door extra uitleg en een stuk persoonlijke begeleiding de achterstanden (deels) weer weg kunnen werken.

Veel kinderen hebben er baat bij dat b.v. onderdelen van het rekenen of spelling nog eens worden uitgelegd in een één op één situatie. Door de extra uitleg en oefening automatiseren bepaalde vaardigheden beter. Voor dyslectische leerlingen is extra oefening belangrijk om een hoger niveau te bereiken.

Ondersteuning kan worden gegeven voor:
– Rekenen
– Spelling
– Aanvankelijk lezen
– Voortgezet lezen
– Begrijpend lezen
– Cito-toetstraining
– Voorbereiding brugklas

Meestal wordt de begeleiding 60 minuten per week gegeven.
De tijd wordt in overleg afgesproken, De begeleiding vindt bij U thuis plaats.

Het is erg belangrijk dat er een goede didactische afstemming plaats vindt met de basisschool. Met Uw toestemming wordt contact opgenomen met de basisschool. In overleg met de basisschool wordt dan een begeleidingstraject afgesproken.