Voortgezet onderwijs

Een leerling moet gemotiveerd zijn om de studie goed te kunnen volbrengen. Wanneer de motivatie te wensen overlaat kan onze pedagogische en didactische bekwaamheid de motivatie positief te beïnvloeden. De leerling moet er achter staan om op de bijles/huiswerkbegeleiding te volgen.

In elke afdeling van het voortgezet onderwijs is de problematiek anders:

onderbouw| Leerjaar 1 en 2

Leerlingen moeten wennen aan het voortgezet onderwijs. Ze moeten wennen aan het maken van grotere hoeveelheden huiswerk en het aanleren van een goede methode van werken die de zelfstandigheid bevorderd. Tijdens de basisvorming/onderbouw worden de leerlingen voorbereid op de nog grotere zelfstandigheid van de tweede fase/bovenbouw.

Bovenbouw

De overgang van de onderbouw naar de bovenbouw verloopt voor grote groepen leerlingen problematisch. Leerlingen moeten wennen aan de grote zelfstandigheid die van hen wordt gevraagd. Ze moeten wennen aan het geringere aantal toetsen (soms 2 per rapportperiode). Ze moeten wennen aan het op tijd inleveren van de talloze opdrachten die van hen worden gevraagd.
Door persoonlijke begeleiding met 1, 2 of 3 bijlessen per week gaan de resultaten in verreweg de meeste gevallen omhoog.