Waarom begeleiding?

Veel leerlingen hebben moeite met het maken en leren van hun huiswerk en halen daardoor lagere cijfers dan mogelijk is. Allerlei omstandigheden kunnen hiervan de oorzaak zijn. Dit kan liggen aan een gebrek aan motivatie, concentratie, een verkeerde studiemethode, achterstanden in een bepaald vak. Er zijn ook talloze afleidingen die veel leuker zijn dan huiswerk maken: vriendjes, smartphone, internet, TV, sport. Dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders om er op toe te zien dat het huiswerk op de juiste manier gemaakt wordt.

Dit kan in de thuissituatie problemen en spanningen opleveren. Soms zijn ouders erg druk en hebben daardoor minder tijd om het huiswerk te controleren. Vaak hebben kinderen dat ook liever niet. Zowel ouders als leerlingen kunnen er baat bij hebben dat de verantwoordelijkheid van studieplanning en het maken van huiswerk uit handen wordt gegeven en onder toezicht gebeurt.

In de onderbouw moeten de leerlingen wennen aan het maken van grotere hoeveelheden huiswerk en aan het leren van een goede methode van werken die de zelfstandigheid bevordert.

In de bovenbouw moeten de leerlingen wennen aan de grotere zelfstandigheid die van hen wordt gevraagd.

Een juiste studiebegeleiding kan de leerling weer op het goede spoor zetten, zodat de cijfers omhoog gaan. Daarvoor is Studiebegeleiding Dales.