Werkwijze

Wij geven bijles aan zowel basisschoolleerlingen als aan leerlingen in het voortgezet onderwijs, MBO of HBO. De begeleiding vindt steeds plaats in een één op één situatie. Bijlessen zijn gericht op een of enkele vakken. Daarnaast is individuele huiswerkbegeleiding mogelijk gericht op planning, organisatie en controle. De bijlessen of huiswerkbegeleiding vinden bij U thuis plaats of in Delden.

De bijlessen/huiswerkbegeleiding zijn gericht op het wegwerken van achterstanden, het herhalen van oude stof en vooruitlopen op de nieuwe stof. De uitleg en de behandeling van de stof is gericht op de proefwerken/toetsen die komen. Het niveau wordt verhoogd zodat de resultaten verbeteren en hierdoor de motivatie groeit.